عزم جدی مسئولان برای رفع مشکلات زیرساختی شهرستان ملکشاهی