چهارمحال و بختیاری؛ وزیر کار: لزوم افزایش 50 درصدی ساعات کار