نشست نمایندگان شورای نظارت بر صدا و سیما و مجمع نمایندگان فارس