چهارمحال و بختیاری بازی با اعتقادات مردم در فضای مجازی + فیلم