تامین پارچه قطب منسوجات کشور از خارج از استان + فیلم