به میزبانی گلپایگان مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ غرب کشور