خطیب جمعه یاسوج: بی‌حاصل بودن مذاکره با غربی‌ها برای ایران