همدان مسابقات تیراندازی نوجوانان و جوانان کشور+گزارش