فرماندار لنده؛ رفع مشکلات روستای بره ملل لنده در دستور کار+فیلم