به منظور کنترل بازار؛ ممنوع شدن خروج کالاهای اساسی از مرز پلدشت