آغاز مرحله دوم برخورد با رباخواران در ابرکوه + فیلم