ناپایداری هوای گلستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه + فیلم