اصفهان برگزاری مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی و المپیاد ایرانیان