گشایش نخستین مرکز تخصصی فرهنگ و هنر در فرخشهر + فیلم