حماس و جهاد اسلامی: امیدی به نشست شورای مرکزی فلسطین نیست