«خیمه‌شب‌بازی بارگاه سلیم خان» در خیابان سی‌تیر + فیلم