فیلم/ تجلیل از «اکبر قنبری» حافظ کل قرآن در نماز جمعه تبریز