مردم سرپل‌ذهاب از توزیع نامناسب کمک‌ها سخن می‌گویند+فیلم