فیلم/ رقص طرفداران عربستان در حالی که با یک گل عقب هستند!