پرچم انگلیس و رژیم صهیونیستی در ایرلند شمالی به آتش کشیده شد+فیلم