فیلم/ رزمایش خدمت در یکی از محروم‌ترین مناطق ایران