یک تماشاگر فوتبال باعث دعوای سیاسی بین 2 کشور شد +فیلم