واکنش حامد همایون به حضور بهروز وثوقی در کنسرتش +فیلم