چرا آمریکا مجبور به دادن معافیت به خریداران نفت ایران شد؟ +فیلم