گزارش؛ رهایی از سلطه دلار با پیمان‌های دوجانبه پولی