فیلم | هواپیمای تهران- یاسوج در این فاصله از کنار دنا عبور می‌کند!