فیلم | از شکنجه سگ در زنجان تا دزدیدن گوشواره بچه در تهران