فیلم | تشدید اختلافات در فرانسه بر سر حمله به سوریه