فیلم | تصادف وحشتناک اتوبوس با تانکر سوخت | 19 مسافر کرمان کشته شدند