فیلم | تساوی 1-1 استقلال و سایپا در آزادی | دایی، شفر را متوقف کرد