فیلم | روحانی: از بخش‌های خصوصی فعال در عرصه تولید حمایت می‌کنیم