فیلم | عیادت وزیر بهداشت از مصدومان زلزله غرب کشور