خانواده شهدای نفتکش سانچی در انتظار ورود پیکرها/ ببینید