کارنامه درخشان ارتش و سپاه در زلزله کرمانشاه +عکس و فیلم