نماهنگی زیبا از بیانات رهبر انقلاب و سردار سلیمانی