توضیح رئیس هیئت مدیره خانه سینما درباره عیدی یک‌میلیارد تومانی