فیلم/ روایت مطهری و بروجردی از نحوه خودکشی سیدامامی