مروری بر اجراهای بهرام شفیع در «ورزش و مردم» + فیلم