ویدیو / شاعری که با داشته‌هایش زندگی می‌کند، نه توقعاتش