فیلم/ فوران نفت هنگام حفر کانال دفاعی ارتش سوریه در دیرالزور