فیلم/ توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آینده قیمت دلار