فیلم/ رونمایی از 2 بنز پوشیده از جواهر در نمایشگاه ژاپن