تداوم سیاست دوگانه بی‌بی سی در مواجه با حوادث تروریستی +عکس و فیم