خیابان‌های شلوغ یزد، تشنه چند پارکینگ طبقاتی + فیلم