شهروندخبرنگار اصفهان؛ سوسک در بخش اورژانس بیمارستان! + فیلم