چپ کردن یک خودرو به دلیل تغییر مسیرهای پی در پی + فیلم