اقدام جالب کارشناس هواشناسی در هنگام اجرا زنده تلویزیونی + فیلم