شهروندخبرنگار یزد؛ وقوع طوفان گردو غبار در یزد + فیلم