کوچکترین زائر امام حسین (ع) در پیاده‌روی اربعین+ فیلم