زلزله مجری و کارشناس برنامه زنده تلویزیون را غافلگیر کرد + فیلم